Ponúkané služby:

- bežné preventívne úkony a prehliadky
- odcervenia, ochranné ockovania, konzultácie, poradenstvo
- kastrácie súk a maciek
- ošetrenia rán, úrazov
- odstranovanie kožných defektov, novotvarov tkanív
- odstranovanie zubného kamena ultrazvukom
- EKG
- RTG  diagnostika
- RFID  rádiofrekvencná identifikácia zvierat
- poverené pracovisko vystavovaním Europettpasu

Materiálne technická základna ambulancie je predpokladom pre vykonávanie bežných chirurgických zákrokoch s monitoringom životných funkcii.

Objednajte sa prosím:
041 / 43 52 440

Väčšinu časovo nárocných úkonov je potrebné plánovat a preto doporučujeme si ich telefonicky vopered objednat.

Pri bežných  preventívnych úkonov akými sú očkovania, odčervenie, čistenie análnych vackov, ušníc, strihanie drápkov nie je potrebné sa objednat.

Nárocné úkony a technicky nákladné operacné techniky zabezpečujem objednaním v špecializovanom pracovisku:
Veterinárna klinika Žilina, Jána Milca c.42, tel.: 041 / 7 645 645